Riaditeľka školy
             

Riaditeľka školy:

Zástupca riaditeľky školy:

 

Mgr. Miroslava Gombalová

 

Mgr. Alena Vontorčíková

 

P
edagogickí zamestnanci:
 

1.A

2.A

3.A

4.A

  

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A

 

Matematika

Náboženská výchova

 

Koordinátor IKT:

Výchovný poradca:

Správca siete:

 

Asistentka učiteľa:

 

   

Vychovávateľky:

 

Materská dovolenka:

     

 

 

Mgr. Szekérová Denisa

Mgr. Jana Folková

Mgr. Fűkőová Katarína

PaedDr. Visnyaiová Beata

 

Ing. Struhár Milan - Bio

Mgr. Nagyová Eva - Anj

Mgr. Farkaš Denis - TsV, Thd

Mgr. Auxtová Jana - Sjl, NbV 

Mgr. Matkovčík Jakub - Dej, Obn, Etv

 

Mgr. Korenková Nikoleta

Mgr. Martin Bunda  

 

RNDr. Obročník Miroslav  - Inf,  odborný garant

Ing.  Struhár Milan

RNDr.  Obročník Miroslav 

    

Mgr. Zajicová Jana

Csanková Andrea  

 

Bõdová Alena           

Diana Mezõ    

Ing. Merčáková Emília

 

       


 
Nepedagogickí zamestnanci:  
 

Hospodárka:

Školník:

Upratovačky:

 

Feledyová Šarlota

Záborský Pavel

Nagyová Judita

Nagyová Silvia

 
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024