Untitled 1
     
 

Zloženie rady školy v šk. roku 2023/2024

  

  Rada školy pri ZŠ Jesenské vo volebnom období od 28. apríla 2021 do 27. apríla 2026
bude pracovať v tomto zložení:
  za rodičov:
 

   

Ing. Monika Bartková (predsedníčka)

Marta Čavnická

Denisa Herčková

Katarína Csomósová (podpredsedníčka)


 

za pedagogických pracovníkov:

 

Mgr. Janka Folková

Alena Bődová


 

za nepedagogických pracovníkov:

 

Pavel Záborský (školník)

 

delegovaní za zriadovateľa:

 

Ondrej Kurek - poslanec obecného zastupiteľstva

Gabriel Czene - poslanec obecného zastupiteľstva

Katarína Pavelková - zamestnankyňa obecného úradu

Ing. Ján Albert - poslanec obecného zastupiteľstva

 

 

Spolu má Rada školy 11 členov.
Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice zriaďovateľom.

 
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024