Untitled 1
     
 

Koordinátori

  

školský rok 2023/2024
 

   

Koordinátor protidrogovej prevencie:                             Mgr. Jana Zajicová

Kooridnátorka školy podporujúcej zdravie,                  

Kooridnátorka enviromentálnej výchovy:                       Mgr. Eva Nagyová, Alena Bődová

Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu:    Mgr. Katarína Fűkőová

Koordinátoka dopravnej výchovy:                                   Mgr. Denisa Szekérová

                                                                                             

 
Plán protidrogovej prevencie
Plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Plán enviromentálnej výchovy
Plán dopravnej výchovy
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024