ZŠ Jesenské  
Milí rodičia a priatelia školy,
pomôžte Vašim deťom pri modernizácii a skvalitnení vzdelávania.
 
Aj v tomto roku môžete poukázať 2 % našej škole, ktoré nám pomôžu
zatraktívniť vyučovací proces.
Tlačivá si môžete stiahnúť z našej stránky (nižšie), alebo vyzdvihnúť priamo v škole.
Vyplnené spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade do 30. 4. 2024
alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 19. 4. 2024. Ďakujeme.
Fyzické osoby poukazujú v roku 2% z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane.

Do 29. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatenia dane za rok 2023.
Stiahnite si z našej stránky a vyplňte tlačivá – VYHLÁSENIE, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi ako aj POTVRDENIE o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok).
Obe tieto tlačivá (VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM) doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska ak si podávate daňové priznanie prostredníctvom zamestnávateľa. V prípade, že si daňové priznanie podávate individuálne je termín odovzdania na daňový úrad 31. 3. 2024.
Vážení rodičia a priatelia školy, ďakujeme Vám za venovanie 2% z dane z príjmu.
Číslo účtu Rodičovského združenia pri ZŠ Jesenské:    0381125818/0900.
 
Tlačivo - vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
Tlačivo - potvrdenie o zaplatení dane
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024